สอบสัมภาษณ์ ศบ.ทอ. ประจำปี ๖๖สอบสัมภาษณ์ ศบ.ทอ. ปี ๖๖ ณ อาคาร ศูนย์ภาษาฯ ทอ. เมื่อวันที่ ๙-๑๐ ส.ค.๖๕