สอบสัมภาษณ์ ศบ.ทร. ปี ๕๘สอบสัมภาษณ์ ศบ.ทร.ปี ๕๘ ณ ชั้น ๓ ห้องสมุดกองทัพอากาศ เมื่อวันที่ ๑๕ ม.ค.๕๘