สอบสัมภาษณ์ ศบ.ทอ. ปี ๕๗สอบสัมภาษณ์ศิษย์การบิน ทอ. ปี ๕๗ ณ ห้องสัมมนา รร.นม.ยศ.ทอ. เมื่อวันที่ ๑๖ ก.ย.๕๗